Designer lên núi “bán cá”

Vào ngày trời mát mẻ, Cá sẽ kê bàn ra ngoài làm việc.Ảnh: NVCC
Vào ngày trời mát mẻ, Cá sẽ kê bàn ra ngoài làm việc.Ảnh: NVCC
Vào ngày trời mát mẻ, Cá sẽ kê bàn ra ngoài làm việc.Ảnh: NVCC
Lên top