Văn chương:

Đêm Giao thừa năm xưa…

Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Dũng.
Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Dũng.