Để xứng danh là một dân tộc có văn hóa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top