Nói hay đừng

Dễ và khó

Mộc bản trường học Phúc Giang.
Mộc bản trường học Phúc Giang.