Đệ nhất làng rèn dao Đa Sĩ

Nguyên liệu chính để làm dao của làng Đa Sĩ luôn là thép và gỗ làm cán. Đầu tiên là xẻ sắt (cắt phôi), những người thợ sẽ cắt các bản sắt thành hình dạng của sản phẩm sau đó cho lên lò nung với nhiệt độ gần 1.000 độ. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu th
Nguyên liệu chính để làm dao của làng Đa Sĩ luôn là thép và gỗ làm cán. Đầu tiên là xẻ sắt (cắt phôi), những người thợ sẽ cắt các bản sắt thành hình dạng của sản phẩm sau đó cho lên lò nung với nhiệt độ gần 1.000 độ. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu th
Nguyên liệu chính để làm dao của làng Đa Sĩ luôn là thép và gỗ làm cán. Đầu tiên là xẻ sắt (cắt phôi), những người thợ sẽ cắt các bản sắt thành hình dạng của sản phẩm sau đó cho lên lò nung với nhiệt độ gần 1.000 độ. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu th

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top