Đề đốc Trần Xuân Soạn và bài thơ "Thuật hoài"

Di ảnh của Đề đốc ở chính giữa gian thờ.
Di ảnh của Đề đốc ở chính giữa gian thờ.
Di ảnh của Đề đốc ở chính giữa gian thờ.
Lên top