Đấu trường đẫm máu

Bên ngoài đấu trường Las Ventas (Ảnh: roundalia.com)
Bên ngoài đấu trường Las Ventas (Ảnh: roundalia.com)