Tản mạn

Dấu lặng đơn ngoài khuông nhạc

Mùa Cang Chải mùa lúa chín.
Mùa Cang Chải mùa lúa chín.