Dấu chân trâu vàng và tiếng chuông Thiên Đế

Thiên Đế cưỡi bò ở điện Cầu Váu, Văn Giang.
Thiên Đế cưỡi bò ở điện Cầu Váu, Văn Giang.
Thiên Đế cưỡi bò ở điện Cầu Váu, Văn Giang.
Lên top