Đạp sóng vươn khơi với những chiếc bè mảng

Cá tôm đánh bắt ven bờ chủ yếu là loại nhỏ nhưng tươi roi rói như mẻ bề bề (tôm tít) đang gỡ ra từ mẻ lưới trên một chiếc bè tre trong ảnh...
Cá tôm đánh bắt ven bờ chủ yếu là loại nhỏ nhưng tươi roi rói như mẻ bề bề (tôm tít) đang gỡ ra từ mẻ lưới trên một chiếc bè tre trong ảnh...
Cá tôm đánh bắt ven bờ chủ yếu là loại nhỏ nhưng tươi roi rói như mẻ bề bề (tôm tít) đang gỡ ra từ mẻ lưới trên một chiếc bè tre trong ảnh...
Lên top