Đạo diễn, NSƯT Trần Lực: “Tình cũ không rủ cũng tới”