Gặp gỡ cuối tuần

Đạo diễn Lê Lâm: “Tôi chọn điện ảnh để tìm sự thật!”