Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đạo diễn Đức Thịnh: “Chẳng phải kịch bản nào cũng remake được”