Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Làm phim về Bác - lịch sử và dã sử

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top