Đánh thức danh tiếng trăm năm Bàu Cạn

Vùng đất Bàu Cạn đang trở thành điểm đến của du khách cũng như thương hiệu chè Bàu Cạn đang được "đánh thức" trên thương trường quốc tế.
Vùng đất Bàu Cạn đang trở thành điểm đến của du khách cũng như thương hiệu chè Bàu Cạn đang được "đánh thức" trên thương trường quốc tế.
Vùng đất Bàu Cạn đang trở thành điểm đến của du khách cũng như thương hiệu chè Bàu Cạn đang được "đánh thức" trên thương trường quốc tế.
Lên top