Đám cưới truyền thống người H'Mông

Nhà gái sẽ làm thủ tục cúng tổ tiên, nhà trai nộp lễ và đón cô dâu về nhà.
Nhà gái sẽ làm thủ tục cúng tổ tiên, nhà trai nộp lễ và đón cô dâu về nhà.
Nhà gái sẽ làm thủ tục cúng tổ tiên, nhà trai nộp lễ và đón cô dâu về nhà.
Lên top