Đám cưới truyền thống đầu tiên của người Hà Nhì Đen được ghi lại bằng hình ảnh

Cô dâu chuẩn bị trang phục cưới.
Cô dâu chuẩn bị trang phục cưới.
Cô dâu chuẩn bị trang phục cưới.
Lên top