Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí lần thứ III thành công tốt đẹp

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Lên top