Đại dịch lan rộng: Tâm tư của những tiếp viên hàng không

Các tiếp viên hàng không tại sân bay quốc tế Novosibirsk. Ảnh: Businessinsider/TASS/Getty Images.
Các tiếp viên hàng không tại sân bay quốc tế Novosibirsk. Ảnh: Businessinsider/TASS/Getty Images.
Các tiếp viên hàng không tại sân bay quốc tế Novosibirsk. Ảnh: Businessinsider/TASS/Getty Images.
Lên top