Đặc sắc lễ hội Then Kin Pang miền Tây Bắc

Dòng Nậm Lụm là nơi diễn ra các hoạt động té nước cầu may của đồng bào các dân tộc xuống chung vui (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).
Dòng Nậm Lụm là nơi diễn ra các hoạt động té nước cầu may của đồng bào các dân tộc xuống chung vui (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).
Dòng Nậm Lụm là nơi diễn ra các hoạt động té nước cầu may của đồng bào các dân tộc xuống chung vui (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).
Lên top