Cuộc đời qua ảnh

Đặc sắc lễ hội Katê

Ðội Múa mả la của đồng bào Raglai vui mừng cho lễ hội Katê trong điệu Ruguơ rộn ràng. Ðây là sự thể hiện tình cảmgắn kết của hai dân tộc trong lễ hội Katê từ lâu đời.
Ðội Múa mả la của đồng bào Raglai vui mừng cho lễ hội Katê trong điệu Ruguơ rộn ràng. Ðây là sự thể hiện tình cảmgắn kết của hai dân tộc trong lễ hội Katê từ lâu đời.