Đà Nẵng, mọi hy vọng vẫn còn đó

Một góc Đà Nẵng. Ảnh: Hải Sơn
Một góc Đà Nẵng. Ảnh: Hải Sơn