Cuộc đời qua ảnh

Cuối tuần đi chợ “ve chai”

Toàn cảnh phiên chợ.
Toàn cảnh phiên chợ.