Cuối năm 2020: Nguy cơ rất cao xuất hiện mưa lũ lớn

Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVQG. Ảnh: TCKTTV
Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVQG. Ảnh: TCKTTV
Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVQG. Ảnh: TCKTTV
Lên top