Cuộc tranh cãi bất tận của người Mỹ về cách thi hành án tử hình

Ít nhất một bang Mỹ vẫn giữ lựa chọn việc thi hành án tử hình bằng xử bắn.
Ít nhất một bang Mỹ vẫn giữ lựa chọn việc thi hành án tử hình bằng xử bắn.