Cuộc giải cứu báu vật ký ức trong thảm họa sóng thần

Một cuộc trưng bày và trả ảnh cho người sống sót sau thảm họa sóng thần ở thành phố Natori. Ảnh AFP
Một cuộc trưng bày và trả ảnh cho người sống sót sau thảm họa sóng thần ở thành phố Natori. Ảnh AFP
Một cuộc trưng bày và trả ảnh cho người sống sót sau thảm họa sóng thần ở thành phố Natori. Ảnh AFP
Lên top