Cuộc đua điều chế thuốc chống SARS-CoV-2

TS Đinh Ngọc Duy, một trong những nghiên cứu viên chủ chốt điều chế thuốc chống SARS-CoV-2 tại ĐH Cambridge, Anh (ảnh minh họa). Nguồn: Bộ KHCN
TS Đinh Ngọc Duy, một trong những nghiên cứu viên chủ chốt điều chế thuốc chống SARS-CoV-2 tại ĐH Cambridge, Anh (ảnh minh họa). Nguồn: Bộ KHCN
TS Đinh Ngọc Duy, một trong những nghiên cứu viên chủ chốt điều chế thuốc chống SARS-CoV-2 tại ĐH Cambridge, Anh (ảnh minh họa). Nguồn: Bộ KHCN
Lên top