Cuộc di dân “lịch sử” bên trong Kinh thành Huế: 4.200 hộ với 15.000 người

Người dân hàng ngày trực tiếp xả rác và nước thải xuống Hộ thành hào gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: PĐ.
Người dân hàng ngày trực tiếp xả rác và nước thải xuống Hộ thành hào gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: PĐ.
Người dân hàng ngày trực tiếp xả rác và nước thải xuống Hộ thành hào gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top