Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Sẽ gây ra suy thoái kinh tế?

Nền kinh tế Mỹ đang có nguy cơ suy thoái khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục. Ảnh minh họa, nguồn: Financial Times.
Nền kinh tế Mỹ đang có nguy cơ suy thoái khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục. Ảnh minh họa, nguồn: Financial Times.
Nền kinh tế Mỹ đang có nguy cơ suy thoái khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục. Ảnh minh họa, nguồn: Financial Times.
Lên top