Cuộc chạy đua của thế hệ Millennials ở Trung Quốc

Thế hệ Millennials Trung Quốc có xu hướng tiết kiệm nhưng sẵn sàng vay nợ cho các mặt hàng có giá trị lớn như nhà và ôtô. Ảnh: AFP
Thế hệ Millennials Trung Quốc có xu hướng tiết kiệm nhưng sẵn sàng vay nợ cho các mặt hàng có giá trị lớn như nhà và ôtô. Ảnh: AFP
Thế hệ Millennials Trung Quốc có xu hướng tiết kiệm nhưng sẵn sàng vay nợ cho các mặt hàng có giá trị lớn như nhà và ôtô. Ảnh: AFP
Lên top