Cũng một khuôn mặt của chiến tranh

 Cuốn “Vietnam Veterans Memorials-Directoty of names, 1959 - 1975” có lẽ là một trong những cuốn tra cứu tên tuổi buồn nhất của nước Mỹ.
Cuốn “Vietnam Veterans Memorials-Directoty of names, 1959 - 1975” có lẽ là một trong những cuốn tra cứu tên tuổi buồn nhất của nước Mỹ.
Cuốn “Vietnam Veterans Memorials-Directoty of names, 1959 - 1975” có lẽ là một trong những cuốn tra cứu tên tuổi buồn nhất của nước Mỹ.
Lên top