Cung đường hoa xuân cao nguyên

Màu trắng hoa mận, màu vàng hoa cải, màu tím của hoa xuyến chi tạo thành cảnh sắc đẹp lung linh ở bản Chiềng Đi huyện Vân Hồ.
Màu trắng hoa mận, màu vàng hoa cải, màu tím của hoa xuyến chi tạo thành cảnh sắc đẹp lung linh ở bản Chiềng Đi huyện Vân Hồ.
Màu trắng hoa mận, màu vàng hoa cải, màu tím của hoa xuyến chi tạo thành cảnh sắc đẹp lung linh ở bản Chiềng Đi huyện Vân Hồ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM