Điểm nhấn trong tuần

Cùng con vào lớp Một

Cha mẹ nên cùng con vượt qua những khó khăn khi bước vào lớp 1. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cha mẹ nên cùng con vượt qua những khó khăn khi bước vào lớp 1. Ảnh: HẢI NGUYỄN