Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở: “Cần sớm ban hành Nghị định sẽ giảm lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước”

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL.
Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL.
Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL.