Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cửa Ô Quan Chưởng hôm nay

Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.
Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.