Cửa Ô Quan Chưởng hôm nay

Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.
Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.
Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.