Cửa Ô Quan Chưởng hôm nay

Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.
Cành hoa đào du xuân trong tiết trời ấm áp.