Cuộc đời qua ảnh

Cửa hàng không nhân viên tại Hà Nội

Cửa hàng nhỏ nhắn nằm trên đường Liễu Giai, Hà Nội.
Cửa hàng nhỏ nhắn nằm trên đường Liễu Giai, Hà Nội.