Giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cú hích cho 97% doanh nghiệp quy mô vừa

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải đặt trong bài toán cân đối thu - chi ngân sách và phải phù hợp với "hầu bao" Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải đặt trong bài toán cân đối thu - chi ngân sách và phải phù hợp với "hầu bao" Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải đặt trong bài toán cân đối thu - chi ngân sách và phải phù hợp với "hầu bao" Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top