Cõng nông sản vượt dịch

Ông Hai Trắng thăm vườn mít đỏ của mình. Ảnh: S.H
Ông Hai Trắng thăm vườn mít đỏ của mình. Ảnh: S.H
Ông Hai Trắng thăm vườn mít đỏ của mình. Ảnh: S.H
Lên top