Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Hà Nội giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tấm ảnh truyền thông điệp ''Nói không với việc sử dụng các vật dụng làm từ nhựa’’ 
do nhân viên khách sạn Fortuna Hanoi thực hiện.
Tấm ảnh truyền thông điệp ''Nói không với việc sử dụng các vật dụng làm từ nhựa’’ do nhân viên khách sạn Fortuna Hanoi thực hiện.
Tấm ảnh truyền thông điệp ''Nói không với việc sử dụng các vật dụng làm từ nhựa’’ do nhân viên khách sạn Fortuna Hanoi thực hiện.
Lên top