Công đoàn luôn có mặt để hỗ trợ các lực lượng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ tư từ trái sang) trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. Ảnh: Kiều Chinh
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ tư từ trái sang) trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. Ảnh: Kiều Chinh
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ tư từ trái sang) trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. Ảnh: Kiều Chinh
Lên top