BÀ HOÀNG THỊ KHÁNH - NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN, NGUYÊN CHỦ TỊCH LĐLĐ TP.HỒ CHÍ MINH:

“Công đoàn không chỉ đấu tranh mà còn kiến tạo cái mới cho giai cấp của mình"