Công đoàn chung tay xây dựng, bảo vệ "Vùng xanh doanh nghiệp"

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ trao biển "Vùng xanh doanh nghiệp". Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ trao biển "Vùng xanh doanh nghiệp". Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ trao biển "Vùng xanh doanh nghiệp". Ảnh: CĐHN
Lên top