Con người trí thức - chiến sĩ cộng sản Phan Đăng Lưu trong "Hừng đông"

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: L.Q.V
Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: L.Q.V
Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: L.Q.V
Lên top