Con đã trở về - Ký họa cách ly dịch COVID-19

Tác giả Nguyễn Tăng Quang. Ảnh: NVCC
Tác giả Nguyễn Tăng Quang. Ảnh: NVCC
Tác giả Nguyễn Tăng Quang. Ảnh: NVCC
Lên top