Cơn cuồng mua hầm sinh tồn trong đại dịch COVID-19 ở Mỹ

Toàn cảnh cộng đồng xPoint của Vivos ở tiểu bang South Dakota, Mỹ. Nguồn ảnh: TerraVivos
Toàn cảnh cộng đồng xPoint của Vivos ở tiểu bang South Dakota, Mỹ. Nguồn ảnh: TerraVivos
Toàn cảnh cộng đồng xPoint của Vivos ở tiểu bang South Dakota, Mỹ. Nguồn ảnh: TerraVivos
Lên top