Cơn ác mộng từ những khẩu súng Hủy diệt

Chiếc xe của trùm ma túy Juan Francisco Patrón Sánchez lỗ chỗ đầy vết đạn súng minigun.
Chiếc xe của trùm ma túy Juan Francisco Patrón Sánchez lỗ chỗ đầy vết đạn súng minigun.
Chiếc xe của trùm ma túy Juan Francisco Patrón Sánchez lỗ chỗ đầy vết đạn súng minigun.
Lên top