Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cơn ác mộng súng đạn ở “mảnh đất của nụ cười”

Súng các loại bày bán trong một cửa hàng ở Thái Lan.
Súng các loại bày bán trong một cửa hàng ở Thái Lan.