Có xóa bỏ được nạn phá thai chui?

Người xưa nói “gái chửa là cửa mả”, không sai, vì ngoài bùng phát mạnh những bệnh có sẵn, thai kỳ còn phát sinh những bệnh lý mới. Nguy hiểm nhất là lúc sinh mà phá thai thực chất là tạo ra một cuộc sinh, tất nhiên là sinh non, cả khi mẹ và thai hoàn toàn bình thường vẫn có thể xảy ra các tai biến chết người (ảnh minh họa).
Người xưa nói “gái chửa là cửa mả”, không sai, vì ngoài bùng phát mạnh những bệnh có sẵn, thai kỳ còn phát sinh những bệnh lý mới. Nguy hiểm nhất là lúc sinh mà phá thai thực chất là tạo ra một cuộc sinh, tất nhiên là sinh non, cả khi mẹ và thai hoàn toàn bình thường vẫn có thể xảy ra các tai biến chết người (ảnh minh họa).
Người xưa nói “gái chửa là cửa mả”, không sai, vì ngoài bùng phát mạnh những bệnh có sẵn, thai kỳ còn phát sinh những bệnh lý mới. Nguy hiểm nhất là lúc sinh mà phá thai thực chất là tạo ra một cuộc sinh, tất nhiên là sinh non, cả khi mẹ và thai hoàn toàn bình thường vẫn có thể xảy ra các tai biến chết người (ảnh minh họa).