Có một Xuân Nghị theo đuổi đam mê nghiệp diễn

Diễn viên Xuân Nghị. Ảnh: Nam Phan
Diễn viên Xuân Nghị. Ảnh: Nam Phan
Diễn viên Xuân Nghị. Ảnh: Nam Phan
Lên top