Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có một nhà tưởng niệm Đặc công Rừng Sác trong nhà máy hiện đại bậc nhất Việt Nam

Nhà tưởng niệm chia làm 3 gian, gian trái có dòng chữ: “Vĩnh nguyên vạn an”, gian phải có dòng chữ: “Thiên phúc địa ân”, gian giữa có dòng chữ: “Vững chí Tất Thành / Bền gan Ái Quốc”. Hai cột chính treo đôi câu đối: “Nhơn Trạch địa linh rèn tâm đức / Phước Khánh hào kiệt dựng cơ đồ”.
Nhà tưởng niệm chia làm 3 gian, gian trái có dòng chữ: “Vĩnh nguyên vạn an”, gian phải có dòng chữ: “Thiên phúc địa ân”, gian giữa có dòng chữ: “Vững chí Tất Thành / Bền gan Ái Quốc”. Hai cột chính treo đôi câu đối: “Nhơn Trạch địa linh rèn tâm đức / Phước Khánh hào kiệt dựng cơ đồ”.