Có một nhà tưởng niệm Đặc công Rừng Sác trong nhà máy hiện đại bậc nhất Việt Nam

Nhà tưởng niệm chia làm 3 gian, gian trái có dòng chữ: “Vĩnh nguyên vạn an”, gian phải có dòng chữ: “Thiên phúc địa ân”, gian giữa có dòng chữ: “Vững chí Tất Thành / Bền gan Ái Quốc”. Hai cột chính treo đôi câu đối: “Nhơn Trạch địa linh rèn tâm đức / Phước Khánh hào kiệt dựng cơ đồ”.
Nhà tưởng niệm chia làm 3 gian, gian trái có dòng chữ: “Vĩnh nguyên vạn an”, gian phải có dòng chữ: “Thiên phúc địa ân”, gian giữa có dòng chữ: “Vững chí Tất Thành / Bền gan Ái Quốc”. Hai cột chính treo đôi câu đối: “Nhơn Trạch địa linh rèn tâm đức / Phước Khánh hào kiệt dựng cơ đồ”.
Nhà tưởng niệm chia làm 3 gian, gian trái có dòng chữ: “Vĩnh nguyên vạn an”, gian phải có dòng chữ: “Thiên phúc địa ân”, gian giữa có dòng chữ: “Vững chí Tất Thành / Bền gan Ái Quốc”. Hai cột chính treo đôi câu đối: “Nhơn Trạch địa linh rèn tâm đức / Phước Khánh hào kiệt dựng cơ đồ”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top